AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu māja Torņakalnā
Vieta
Rīga, Latvija
Pasūtītājs
Latvijas Universitāte
Projekta veids
Projekta autori
Arhitektu birojs “Sestais stils”
Uzsākts
2017. gada vasarā
Nodots ekspluatācijā
2019. gada janvārī

Mācību vietas 2000 studentiem, izcili darba apstākļi 450 zinātniskajiem un akadēmiskajiem darbiniekiem un jauna atklātības un demokrātijas kultūra — tās ir tikai dažas no vērtībām, ko radījusi Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu māja. Ēka ir daļa no LU Akadēmiskā centra (kopā 4,5 ha) un ir 20 000 m2 plaša. Tai ir septiņi virszemes stāvi, kā arī pagrabstāvs un jumta stāvs.

Par ēkas augsto energoefektivitāti gādā viedā apkures, apgaismojuma, dzesēšanas un ventilācijas sistēma, savukārt Latvijā pagaidām reti sastopamie termopāļi ļauj iegūt ģeotermālo enerģiju zinātniskiem mērķiem, rūpējoties par iespējām rast risinājumus nākotnes klimata izaicinājumiem.

Zinātņu mājas būvniecībā izmantoti aptuveni 13 500 m3 betona un aptuveni 1450 t stiegrojuma, kā arī Latvijā inovatīva “iekšējā fasāde”. No ātrija caur stikla sienām ir redzami pasniedzēju kabineti — profesori un pētnieki vairs nav paslēpušies aiz biezām durvīm un sienām, kā tas raksturīgs vēsturiskajām universitāšu ēkām. Šāda atklātības kultūra samazina distanci starp studentiem un mācībspēkiem, veicinot zināšanu un mācību procesa demokratizāciju.
Arī pasniedzējiem ēka piedāvā nepieredzēti komfortablus apstākļus darbam. Piemēram, iepriekš LU Lāzeru centrs atradās ēkā, kur mērījumu precizitāti traucēja garām braucošais tramvajs. Zinātņu mājā precīzas un prasīgas zinātniskās aparatūras nevainojamu darbu nodrošina īpaši antivibrācijas bloki, kas iestrādāti laboratoriju grīdā. Tie ir veidoti no betona ar svina piedevu un ir izbūvēti atsevišķi no ēkas konstrukcijas — tādējādi apkārtējās vides radītās vibrācijas netiek pārnestas uz laboratorijām. Pateicoties kontrolētajiem apstākļiem, šajās laboratorijās var tapt īpaši precīzas iekārtas, kas tiek izmantotas medicīnā un kosmosa izpētē.

2019. gadā atklātajā ēkā atrodas LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, kā arī seši zinātniskie institūti: Fizikas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts un Astronomijas institūts.

Ziņas par projektu

Iezīmējot simbolisku brīdi, kad ir pabeigti apjomīgākie būvdarbi, nosvinēti spāru svētki modernai studentu viesnīcai Rīgā,…
AS “LNK Industries” nākamā gada vasarā nodos Jelgavas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes Mazo…