AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Mūsu cilvēki
Mūsu komandas kopā ar klientiem strādā pie lieliem un sarežģītiem projektiem. Mums ir visas tam atbilstošās zināšanas un pieredze.

Mēs nodrošinām savai daudzveidīgajai ekspertu komandai iekļaujošu un atbalstošu darba vidi, kas piemērota gan tiem, kuri vēlas vairāk laika pavadīt birojā, gan tiem, kuri dod priekšroku elastīgam darba grafikam, piedāvājot attīstības iespējas un iedvesmojot viņus sasniegt maksimālus rezultātus. 

Esam izveidojuši saliedētu komandu, regulāri organizējot sporta un izglītojošus pasākumus darbiniekiem. Pateicoties kopīgajām aktivitātēm — vai tā būtu šaha spēle vai kopīgas veselību veicinošas aktivitātes —, mēs veidojam jēgpilnas savstarpējās attiecības.

Previous
Next
Komandā ir spēks

Mūsu sasniegumi nebūtu iespējami bez mūsu darbinieku izcilajām zināšanām un pašaizliedzības. Uzņēmumam “LNK Industries” ir lieliska komanda, kurā katrs cilvēks veido mūsu panākumu formulu. 

Strādājot kopā pie starpdisciplināriem risinājumiem, mēs novērtējam katra mūsu komandas locekļa unikālo pieredzi un perspektīvu. “LNK Industries” pastāvīgi iegulda līdzekļus vienotas, efektīvas un motivētas komandas veidošanā.

Mēs atbalstām darbinieku dalību sporta pasākumos un veicinām veselīgu dzīvesveidu. Mēs sniedzam lielu ieguldījumu projekta “LNK Sports” attīstībā, sponsorējot iknedēļas sporta treniņus un veicinot darbinieku komandas garu un veselību. 

Šādi regulāri kopīgi sporta pasākumi sniedz pievienoto vērtību, palīdzot darbiniekiem iepazīt citam citu un mācīties strādāt kopā, pilnveidojot komunikācijas prasmes. Tāpat mūsu darbinieki mācās uzticēties saviem kolēģiem, risināt nestandarta situācijas un radīt jautru un aizraujošu atmosfēru. 

Darba vieta

Viss ir vienkārši — mēs strādājam droši vai nestrādājam nemaz. Mēs samazinām riskus un veicinām pozitīvu drošības kultūru, nepārtraukti pilnveidojot darba procesus. Mēs īstenojam savas korporatīvās vērtības, vienmēr sagaidot, ka mūsu darbinieki rīkosies atbildīgi un pārdomāti. 

Mums ir svarīgs mūsu kopīgā darba rezultāts. Sarežģītu uzdevumu pārvaldības stūrakmens ir droša un veiksmīga sadarbība. “LNK Industries” veicina tādu darba vidi, kurā darbinieku vidū, kurā darbinieku vidū valda savstarpēja cieņa.

Previous
Next
Sasniegt vairāk

Mēs lepojamies ar savu darbinieku profesionālo izaugsmi un novērtējam viņu sasniegumus. Mums ir svarīgi, lai mūsu darbinieki nepārtraukti mācītos un attīstītu savas profesionālās iemaņas.

Uzņēmums atbalsta darbinieku dalību profesionālajos semināros un konferencēs, kā arī lepojas ar nominācijām būvniecības nozares konkursos,

 kuros mēs gadu no gada saņemam balvas un atzinību — gan par realizētajiem projektiem, gan par mūsu profesionalitāti, zināšanām un ieguldījumu būvniecības nozarē. “LNK Industries” investē savos darbiniekos un viņu profesionālajā attīstībā, novērtējot katru darbinieku un stiprinot viņu pārliecību un atbildības sajūtu.

Karjera
Pievienojieties mums, lai kopīgi veidotu un savienotu mūsu pasauli!

Lielākā daļa “LNK Industries” darbinieku mums pievienojas uz palikšanu. Ja mūsu vērtības saskan, piesakieties un pievienojieties!

Ja šobrīd nav pieejamas jums piemērotas vakances, sūtiet mums savu CV un motivācijas vēstuli uz
e-pastu cv@lnk-industries.lv