AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Ķekavas apvedceļš
Vieta
Ķekava
Pasūtītājs
VSIA Latvijas Valsts ceļi (LR Satiksmes ministrija)
Projekta autori
AS Kekava ABT
Uzsākts
2021. gada jūlijs
Nodots ekspluatācijā
2023. gada decembris

Ķekavas apvedceļš ir daļa no autoceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (A7) un starptautiskā autoceļa E67 Via Baltica (Helsinki-Tallina-Rīga-Paņeveža-Kauņa-Varšava-Prāga). Tas nodrošina ātru un ērtu savienojumu starp Rīgu, Latvijas galvaspilsētu, un Eiropas valstīm, tajā skaitā Lietuvu un Igauniju. Apvedceļš ir iekļauts TEN-T (Trans-European Transport Network) programmā, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas transporta tīkla attīstību, veicināt mobilitāti un izstrādāt efektīvākus un videi draudzīgākus transporta risinājumus.

Šobrīd Bauskas šosejas (A7) posms Rīga-Ķekava ir viens no noslogotākajiem ceļiem Latvijā ar vidējo satiksmes intensitāti aptuveni 17,000 transportlīdzekļu diennaktī. Atsevišķos posmos transportlīdzekļu skaits sasniedz pat vairāk nekā 25,000. Jaunuzbūvētais apvedceļš uzlabos ne tikai tranzīta un starppilsētu satiksmi, bet arī satiksmes drošību. 

Ķekavas apvedceļš ir pirmā vērienīgā publiskā un privātā sektora (PPP) sadarbība ceļu būvē Baltijas valstīs. Šo projektu īsteno Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, kuru pārstāv VSIA Latvijas Valsts ceļi kā publiskais partneris un AS Ķekava ABT, kā privātais partneris. LNK Industries ir lielākais AS Kekava ABT mākslīgo būvju apakšuzņēmējs, kas veic pārvadu malējo balstu un pārejas plātņu augšdaļu betonēšanas darbus. Projektā LNK Industries ir uzticēti četri būtiski apvedceļa infrastruktūras objekti. Uzņēmuma komanda ir izbūvējusi divus pārvadus, kas sasniedz 70 un 80 metru garumu.

Ķekavas apvedceļš atrodas purvainā teritorijā, tāpēc satiksmes kustībai tika izbūvēti pagaidu ceļi. Darba procesā laikapstākļu izmaiņas prasīja operatīvu rīcību. Papildu izaicinājums bija darbu organizēšana divu pārvadu betonēšanai − 930 m3 betonēšana prasīja 24h, savukārt 803 m3 − 20 stundas intensīva darba. Projektējot apvedceļu un tā pārvadus tika domāts arī par vizuālo izpildījumu un vides estētiku, kā rezultātā pārvadu betona konstrukcijās tika izbūvētas arī nišas mākslīgajiem apgaismes objektiem.

Pēc pamatnes betonēšanas etapa noslēgšanas tika ierīkotas caurtekas un visbeidzot nostiprinātas nogāzes. Projekta ietvaros LNK Industries ir atbildīgs par divu caurteku izbūvi trases 21. un 22. kilometrā. Tas, kas šo apvedceļa projektu padara unikālu, ir tā izliekums un tikai daži taisnie leņķi. Lai izbūvētu caurteku, LNK Industries mainīja ūdens plūsmas virzienu un grunti no nestabilas uz stabilu. 

Noslēdzoties apvedceļa darbiem, AS Kekava ABT būs atbildīgs par apvedceļa un tajā ieļauto elementu uzturēšanu 20 gadu periodā un nodrošinās, ka vēl piecus gadus pēc PPP līguma beigām Ķekavas apvedceļš tiks saglabāts tādā kvalitātē, kas prasa tikai ikdienas uzturēšanas darbus. 

Ziņas par projektu

Ķekavas apvedceļa, kas ir publiskās un privātās partnerības projekts ceļu būvniecībā, izbūves darbi turpinās. Šajā…