AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

AS “LNK Industries” veiks Rīgas pils Kastelas pārbūvi un restaurāciju.

Objekta pārbūve paredz atjaunot un pilnveidot Rīgas pils konventa (Kastelas) daļu – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu un darba telpas. Būvdarbi tiks veikti pēc VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ)  pasūtījuma līguma summa 12,43 miljoni eiro (bez PVN), projektu plānots nodot ekspluatācijā 2024. gadā.

Rīgas pils Kastelas atjaunošanas I kārtā paredzēts veikt konstrukciju un pamatu pastiprināšanu, inženiertīklu izbūvi, jumta pārbūves darbus, pārseguma izņemšanu kapelas telpā, kā arī telpu attīrīšanu no mikoloģiskā piesārņojuma. Būvdarbu II kārtā tiks veikta fasādes atjaunošana, iekštelpu restaurācija un to pielāgošana muzeja vajadzībām.

Kopējā Rīgas pils Kastelas būvprojekta platība ir 11,9 tūkstoši kvadrātmetru. AS “LNK Industries” projekta realizācijas ietvaros darbus veiks 6,7 tūkstoš kvadrātmetros, no tiem ekspluatācijā tiks nodotas telpas ar kopējo platību 4,4 tūkstoši kvadrātmetru. Pārējie 5,2 tūkstoši kvadrātmetru I un II kārtā netiek atjaunoti – to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās. Rīgas pils kastelas atjaunošana tiks veikta pēc PS „Rīgas pils kastelas projekts” izstrādātā būvprojekta, arhitekta Reiņa Liepiņa vadībā. Kamēr pilī notiks būvdarbi, sabiedrībai ir iespēja izstaigāt virtuālo tūri pa pils senāko daļu Kastelu: https://giraffevisual.com/tours/360/rigas-pils/vni2/index.html kā arī video 3D tūrē būtiskākās topošās atjaunotās pils daļas: https://www.youtube.com/watch?v=KNWXqjjl7uI&feature=youtu.be. Lai saglabātu Latvijas kultūras un vēstures mantojumu, sadarbojoties ar restaurācijas ekspertiem no Venēcijas un Čehijas, VNĪ pēdējos gados ir veikuši vērienīgus izpētes darbus. Tas samazina riskus par neparedzētu darbu rašanos, nodrošinot to, ka katrs atradums nekavēs būvniecības gaitu. Kastela ir vecākā Rīgas pils daļa, tā atrodas tiešā saistībā ar Rīgas pils priekšpili un austrumu piebūvi, kur izvietotas Latvijas Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas darba telpas.
Citas ziņas