AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Svarīgs lēmums uzņēmējiem

Svarīgs lēmums uzņēmējiem

Augstākā tiesa atceļ pirmās instances tiesas spriedumus par Mežaparka lielās estrādes būvniecības tāmju publiskošanu.

Šis ir svarīgs lēmums visiem uzņēmējiem, kas darbojas Latvijā. Pamatojoties uz pilnsabiedrības “LNK, RERE” kasācijas sūdzībām, Augstākās tiesas Senāts ir pieņēmis spriedumus, ar kuriem tika atcelti Administratīvās rajona tiesas spriedumi, kas paredzēja uzlikt Rīgas domei par pienākumu atklāt pieteicējiem (deputātam un žurnālistam) pēc to pieprasījuma Mežaparka lielās estrādes būvniecības tāmes, kas bija iesniegtas publiskā iepirkuma procedūrā. Līdz ar to Administratīvajai rajona tiesai šīs lietas būs jāizskata no jauna, ņemot vērā Senāta spriedumos izteiktās atziņas.

“Mēs varam tikai minēt, cik dramatiskas sekas būtu Latvijas tautsaimniecībai, ja tādēļ, ka Latvijā netiktu nodrošināta komercnoslēpuma aizsardzība, Latvijas publiskajos iepirkumos vienā brīdī atteiktos piedalīties starptautiskie spēlētāji, kā arī vietējās kompānijas, kuras darbojas arī ārpus Latvijas tirgus. Šādā situācijā zaudētāji būtu visi – valsts, uzņēmēji un iedzīvotāji, jo publiskajos iepirkumos mazinātos konkurence, kas savukārt novestu pie cenu kāpuma un kvalitātes krišanās,” situāciju raksturo LNK Industries valdes loceklis Kaspars Ratkevičs.

Sīkāku informāciju par spriedumu, un profesionāļu viedokli gan no juridiskā, gan nozares puses lasiet rakstā:  https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/informacijas-atklasanai-jabut-samerigai-14309382

Citas ziņas

Projekta “H3B” būvniecība turpinās Būvdarbi Rīgas vēsturiskajā centrā Hanzas ielā, Rīgā, kur top  A klases dzīvojamais nams, rit pilnā sparā. Daudzdzīvokļu ēka ar komercplatībām pirmajā stāvā, ir lielākais civilās būvniecības projekts, ko…

“Jo vecāks, jo sentimentālāks”, tā sevi intervijā laikrakstam “Dienas Bizness” raksturo AS “LNK Industris” valdes priekšsēdētājs Artjoms Milovs. “Esmu kļuvis par visai sentimentālu cilvēku. Diezgan lielu daļu laika es veltu dažādām labdarības…