AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Geležina-Vilka ielas rekonstrukcija un estakādes izbūve
Vieta
Viļņa, Lietuva
Pasūtītājs
Viļņas pilsētas pašvaldības administrācija
Projekta autori
“Vilniaus planas”, “Kelprojektas”
Uzsākts
2012. gada jūnijā
Nodots ekspluatācijā
2014. gada novembrī

Darbi gandrīz pašā pilsētas centrā, blīvi apbūvētā apkaimē, tiešā dzīvojamo māju un biroju ēku tuvumā un intensīvas satiksmes apstākļos, patiesos tehnoloģiskos izaicinājumus atklājot tikai procesā, — šādi var raksturot Viļņas attīstībai nozīmīgā satiksmes mezgla projektu. Tā mērķis bija savienot maģistrālo Geležina-Vilka ielu ar strauji augošo biroju ēku rajonu, kas veidojas krustojumā ar Goštauta ielu.

Projekta ietvaros izbūvēta 177 m gara estakāde, 460 m gara piebrauktuve no Geležina-Vilka ielas un 90 m gara piebrauktuve no Goštauta ielas. Lai reorganizētu satiksmi būvdarbu periodā, nācās pārbūvēt daļu blakus esošo ielu. Tika rekonstruēti arī kanalizācijas un citu inženierkomunikāciju tīkli 16 km garumā. Apkaimes vēsturiskās kartes neļāva precīzi noteikt esošo tīklu atrašanās vietu, tādēļ pāļu pamatu izbūves laikā tika izmantota dinamiskā zondēšana.

Būvējot piebrauktuvi no Geležina-Vilka ielas puses, bija nepieciešams pārveidot apkaimes reljefu — norakt daļu pakalna un izbūvēt mainīga augstuma atbalsta sienu 460 m garumā. Tās uzdevums ir nodrošināt pret iespējamo grunts noslīdēšanu. No otras puses estakāde bija jāsavieno ar noslogoto Goštauta ielu, kur būvtehnikas pārvietošanos ievērojami ierobežoja novietotās privātās automašīnas, intensīvā transporta kustība un blīvā apbūve.

Inženiertehnisko tīklu rekonstrukcijas laikā noskaidrojās, ka vēsturiskais ķieģeļu kolektors atrodas citā augstumā, nekā atspoguļots plānos. Tas nozīmēja, ka nav iespējams nedz īstenot iecerēto risinājumu, to nomainot ar mūsdienīgām caurulēm, nedz ierīkot plašu būvbedri, kas būtu tradicionāls šāda tipa darbu risinājums, jo netālu no būvlaukuma atrodas ēkas. Inovatīva risinājuma meklēšana un diskusijas ar pasūtītāju noslēdzās par labu Dānijas uzņēmuma A/S “Per Aarsleff” tehnoloģijai, kas ļauj nostiprināt esošās caurules ar īpašas plastmasas iekškārtu.