AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

A5 Rīgas apvedceļa posma un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija
Vieta
Salaspils, Latvija
Pasūtītājs
VAS «Latvijas Valsts ceļi»
Projekta autori
AS «Ceļuprojekts»
Uzsākts
2016
Nodots ekspluatācijā
2018

Projekta rezultātā panākti būtiski valsts kritiskās infrastruktūras uzlabojumi — pārbūvēts valsts galvenā autoceļa A5 posms 0,3–2,38 km virs Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas, ieskaitot rotācijas apli trases sākumā, un rekonstruēta pati drenāžas sistēma.

Lai nodrošinātu intensīvi noslogotā ceļa (līdz pat 10 000 automašīnu diennaktī) konstrukcijas nestspēju, satiksmes drošību, autobraucēju komfortu un organisku iekļaušanos ainavā, pārbūvētā autoceļa A5 trases posms pārcelts par 7–8 m uz labo pusi no drenāžas sistēmas. Tas ļāvis iznest drenāžas kolektora akas ārpus brauktuves, gan samazinot autosatiksmes slodzi uz sistēmu, gan nodrošinot brīvu vietu tās rekonstrukcijai.

Tā kā drenāžas sistēmas funkcija ir pazemināt gruntsūdens līmeni un sargāt HES dambi no izskalojumiem, galveno izaicinājumu rekonstrukcijas gaitā radīja vajadzība nodrošināt HES gruntsūdens līmeņa līkni noteiktajās robežvērtībās un autosatiksmes nepārtrauktību pa autoceļu A5 būvdarbu laikā. 20. gs. 70. gados būvētā drenāžas sistēmas kolektora cauruļvadu demontāžai un jaunas cauruļu sistēmas izbūvei aptuveni 1,9 km garumā tika izveidota 1,8 m plata un līdz pat 6,5 m dziļa būvbedre, kuras nostiprinājumam izmantota inovatīva bezvibrāciju tehnoloģija, lai neizraisītu grunts nobrukumus un dambja izskalojumus filtrējošo ūdeņu spiediena ietekmē. Katrs jaunais drenāžas sistēmas posms tika vairākkārt pārbaudīts atbilstīgi stingrai kontroles sistēmai, lai garantētu jaunās sistēmas izturību un ilgmūžību.