hide show

Nedzēsta kaļķa pārkraušanas terminālis

Atrašanās vieta: Liepāja, Latvija

Statuss: Objekts nodots ekspluatācijā 2012. gadā

Pasūtītājs: Liepājas Metalurgs

Objekta apraksts: 

Liepājas ostas nedzēsta kaļķa pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis.  

Pārkraušana no vagoniem tvertnēs un autotransportā notiek pilnībā slēgtā režīmā, tādējādi novēršot apkārtējās vides piesārņojuma risku un kaļķa
īpašību pasliktināšanos atmosfēras ietekmes rezultātā. 

Projektā tika ievērotas klienta prasības saglabāt kravu frakciju sastāvu.

Papildus būvniecībai terminālis aprīkots ar kaļķa pieņemšanas un pārkraušanas transportēšanas sistēmu
un automatizēto vadības sistēmu.

Terminālis ir kompakts, uzbūvēts  pilnībā atbilstoši pasūtītāja prasībām. Otrās kaļķa pārkraušanas sistēmas tehniskā risinājuma
pamatā ir tehnoloģijas, kas nekaitē apkārtējai videi.

Galerija