hide show

Rīgas Ukraiņu vidusskola

Projekts: Rīgas Ukraiņu vidusskolas vienkāršota renovācija
Atrašanās vieta: Visvalža iela 4, Rīga, Latvija

Projekta araksts: Ēkas vienkāršotas renovācijas un vispārceltnieciskie darbi, tostarp fasādes darbi, galerijas tehniskā projekta izstrāde un galerijas izbūve.
 

Galerija