hide show

Riga Bulk Terminal

Atrašanās vieta: Kundziņsala, Rīga, Latvija
Statuss: Nodots ekspluatācijā 2014. gadā

Projekta apraksts: Mūsdienīgākais beramkravu pārkraušanas terminālis Baltijas valstīs, kura darbībā izmantoti inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, kas ļauj veikt sešu ļoti atšķirīgu beramkravu pārkraušanu, tostarp, graudu, jēlcukura un mālzemes. Vērtējot būvniecības procesu, Riga Bulk Terminal ir unikāls dažādu inženierrisinājumu dēļ, kas pirmo reizi īstenoti būvniecības praksē Latvijā, jo termināļa būvniecība veikta apbūves laukumā ar ļoti sarežģītiem grunts hidroģeoloģiskajiem apstākļiem

 

 

Galerija