hide show

Divi tilti pār Piritas upi, Nehatu

Atrašanās vieta: Nehatu ciemats, Tallinas pierobeža, Igaunija

Par projektu: Tiltu būvniecības periods ir sadalīts četros posmos, tādā veidā vienlaikus nodrošinot vienmērīgu satiksmes plūsmu un iespēju nojaukt vecos tiltus un būvēt jaunos.

1. posms
Blakus esošajiem diviem tiltiem upes lejtecē tiek uzbūvēts pagaidu tilts un asfaltēts apvedceļš.
2. posms
Satiksme Narva–Tallina tiek novirzīta uz pagaidu tiltu un apvedceļu. Satiksme virzienā Tallina–Narva tiek novirzīta uz pašreizējo Narva–Tallina virziena tiltu Nehatu 2. Tādējādi no satiksmes tiek atbrīvots tilts Nehatu 1 (pa kuru pašreiz notiek satiksme Tallina–Narva virzienā) un tā uzbrauktuves. Tiek būvēts jauns tilts Nehatu 1 un tā uzbrauktuves.
3. posms
Visa satiksme gan Tallina–Narva, gan Narva–Tallina virzienā 2. posmā tiek novirzīta uz jauno, plašo tiltu Nehatu 1. Tādā veidā no satiksmes tiek atbrīvots tilts Nehatu 2 un tā uzbrauktuves. Pagaidu tilts tiek demontēts. Tiek būvēts jauns tilts Nehatu 2 un tā uzbrauktuves.
4. posms
Abi tilti un to uzbrauktuves ir uzbūvētas, un abos virzienos notiek 3 + 3 joslu satiksme. Saskaņā ar pastāvīgās satiksmes shēmu Tallina–Narva virzienā notiek ceļa, kas 3. posmā darbojās ar 4 joslām, pārveidošana par 3 joslu ceļu.
 
 

Galerija