hide show

Marijas 5

Atrašanās vieta: Marijas iela 5, Rīga, Latvija

Par objektu: Projekts paredz viesnīcas ēkas rekonstukciju.

Galerija