hide show

Atkritumu pārstrādes komplekss Getliņi EKO

Pasūtītājs: SIA "Getliņi EKO"
Atrašanās vieta: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija
Statuss: Objekts nodots eksluatācijā.

Apraksts: 2001. gadā  būvniecības un ražošanas grupas „LNK Industries” uzņēmums AS "Latvijas tilti", pēc SIA „Getliņi EKO” pasūtījuma un SIA „Geo Consultants” un Zviedrijas uzņēmuma „SWECO” projekta īstenoja Padomju savienības laikos izveidotas apmēram 35 hektārus plašas atkritumu izgāztuves konservācijas pirmo kārtu, lai novērstu vides piesārņojumu izgāztuves vecā daļā un nodrošinātu videi draudzīgu un starptautiskiem standartiem atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī radītu alternatīvu enerģijas ieguves avotu. AS „Latvijas tilti” ir pirmais uzņēmums, kas Latvijā sāka rekultivācijas projektu īstenošanu. Stopiņu novadā īstenotajam „Getliņi EKO” projektam mēroga ziņā nav līdzvērtīga Latvijā. Mūsdienās šī tehnoloģija tiek plaši vairākās pasaules valstīs, it īpaši Skandināvijas valstīs, radot iespēju videi draudzīgā veidā apsaimniekot atkritumus un vienlaikus teritoriju izmantot gan alternatīvas enerģijas iegūšanai, gan mājlopu audzēšanai, gan lauksaimniecības darbiem.

AS „Latvijas tilti” īstenotie darbi ietvēra atkritumu izlīdzināšanu un 0,5 metrus bieza māla aizsargslāņa ar kopējo tilpumu 180 000 m3 ierīkošanu virs atkritumiem, tādējādi novēršot kaitīgu gāžu nonākšanu apkārtējā vidē. Uz aizsargslāņa uzklāta augsne un iesēta zāle, lai nodrošinātu vizuāli pievilcīgu vides noformējumu un funkcionalitāti – iespēju audzēt augus vai ganīt lopus. Ap atkritumu kalnu izveidota tā dēvētā pēdas drena, kas kalpo kā barjera seklo gruntsūdeņu piesārņojumam.

Uzņēmums veica arī 172 vertikālus urbumus dziļumā līdz 30m un ar urbumu diametru līdz 50 cm, kā arī cauruļvadu, kas savieno urbumus ar gāzes ģeneratorstaciju, ieguldīšanu. Gāzes, kas rodas atkritumu biodegradēšanās rezultātā, tiek norobežotas no apkārtējās vides un ar izveidotās cauruļvadu sistēmas palīdzību aizvadītas uz energobloku un sadedzinātas iekšdedzes dzinējos, kas nodrošina alternatīvas elektroenerģijas ražošanu un siltuma enerģiju saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā siltumnīcu apsildīšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvas gāzes sastāva veidošanu, tika uzstādītas četras gāzes regulēšanas stacijas. Tāpat AS „Latvijas tilti” īstenoja IB un IIIA biodegradācijas šūnu būvniecību. 90x180m lielajās, hidroizolētajās biodegradācijas šūnās tiek noglabāti atkritumi un iegūta biogāze enerģijas ražošanai.

Galerija