hide show

Gājēju tilts pār Amatu

Atrašanās vieta: Latvija

Statuss: nodots ekspluatācijā 2004. gadā

Par objektu: Gājēju tilts pār Amatas upi. Tilta laiduma konstrukcija sastāv no diviem tērauda lokiem un ietves, kas balstīta uz tērauda savilcēm.

  • tilta garums 38 m
  • ietves platums 2,25 m
  • loka laiduma garums 33,4 m
  • pacēlums 5,2 m

Galerija